Hem

l_logo_(2)

Vi är en liten men aktiv dreverklubb med ca 60 medlemmar. Denna klubb fick sin början en kall vinterdag i februari 1978 på ett jaktprov i Peräseinäjoki. Marsmånad samma år ordnades det första mötet för alla dreverintresserade i Österbotten. Man beslöt att bilda en förening för drevrar och området skulle sträcka sig från Gamla Karleby till Kristinestad. Föreningens namn blev Västkustens dreverklubb-Länsirannikon dreeveri kerho och klubbens officiella språk skulle vara svenska.

Årets Dm mästare blev 20.11.2016 Ylin Diva